Områderegulering for Brønnstykket, Møllevannsveien og Bellevue

Info om planen

Saksbehandler: Frode Solheim

Planid: 1480

Saksnummer: 201800853

Se planforslaget i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 02.03.18  Se oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Folkemøte

Det holdes et åpent folkemøte i Idda arena, presse- og mediarommet, torsdag 15. februar kl. 17:30.

Alle er velkomne til å delta på møtet.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 30.01.2018 07:54
Sist endret: 09.02.2018 08:37