Gå til hovedinnhold

Ødegård/Dvergsnes

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 29. oktober 2019

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 29. november 2019. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 200601910 ved klage til planen.

Send klage innen 29. november 2019  Vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Andregangs Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er fra 12. april - 31. mai 2019

Sett inn saksnummeret 200601910 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 31. mai 2019  Planforslaget i kartet  Høringsdokumentene 

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 9. nov - 21. des 2018

Sett inn saksnummeret 200601910 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 21. des 2018  Planforslaget i kartet   Høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Det blir også et åpent folkemøte på Dvergsnes skole, Odderhei 1 den 21. nov i tidsrommet 14:30 - 17:30

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 27. sept 2018

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 18. okt 2018

Planprogram

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret 13 des 2012

Oppstart

SMS arkitekter AS har startet arbeidet med å regulere Ødegård/Dvergsnes.

Innspill innen 1. sept 2012  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat

Info om planen

Saksbehandler: J. Syversen 

Planid: 1049

Saksnummer: 200601910

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 14.01.2015 09:54
Sist endret: 06.11.2019 13:36

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?