Ødegård/Dvergsnes

Info om planen

Saksbehandler: Jøran Syversen 

Planid: 1049

Saksnummer: 200601910

Se planområdet i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 27.9.18

Planprogram

Politikerne behandlet planprogrammet 13. desember  2012.

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Se planforlaget

SMS arkitekter AS har startet arbeidet med å regulere Ødegård/Dvergsnes.

Frist for tilbakemelding var 1. september 2012

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 14.01.2015 09:54
Sist endret: 19.09.2018 10:04