Oddemarka - Tordenskjolds gate - sykkelekspressvei

Saksbehandler Elin Aabel Bergland - Saksnr 201400919 - Planid 1395

Politisk behandling

Politikerne behandler planen 8 og 21. september 2016 for godkjennelse av trasévalg..

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Politisk behandling

Politikerne behandler planen 12. og 26. november 2015 for godkjennelse av konsekvensutredning og trasévalg.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret (utsatt for befaring)

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere sykkelekspressveien fra Oddemarka til Tordenskjolds gate.

Innspill innen 1. mai 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Statens vegvesen region sør
Postboks 723
4808 Arendal

Merk innspillet med "KU trasevalg Oddemarka - Tordenskjolds gate"

Merknad til planen innen 1. mai 2015.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.03.2015 09:37
Sist endret: 02.09.2016 07:24