Oddemarka - Tordenskjolds gate - sykkelekspressvei

Info om planen

Saksbehandler: Elin Aabel Bergland

Planid: 1395

Saksnummer: 201400919

Se planområdet i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Politisk behandling

Politikerne behandler planen 8 og 21. september 2016 for godkjennelse av trasévalg..

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 8. sept 2016

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 21. sept 2016

Politisk behandling

Politikerne behandler planen 12. og 26. november 2015 for godkjennelse av konsekvensutredning og trasévalg.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret 12. nov 2015 (utsatt for befaring)

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret 26. nov 2015

Oppstart

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere sykkelekspressveien fra Oddemarka til Tordenskjolds gate.

Innspill innen 1. mai 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Statens vegvesen region sør
Postboks 723
4808 Arendal

Merk innspillet med "KU trasevalg Oddemarka - Tordenskjolds gate"

Merknad til planen innen 1. mai 2015.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.03.2015 09:37
Sist endret: 26.04.2018 08:55