Gå til hovedinnhold

Oddemarka kryssområde

Saksbehandler Fredrik Sund - Saksnr 201312221 - Planid 1396

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 25. november 2015

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 1. januar 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 1. januar 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 12. og 25. november 2015

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 16. oktober 2015

Høringsperioden er 4. september - 16. oktober 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 27. august 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere Oddemarka kryssområde.

Frist til innspill var 18. april. 2014.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 11:29
Sist endret: 02.02.2017 13:38

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?