Mosby oppvekstsenter

Info om planen

Saksbehandler: Frode Solheim

Planid: 1428

Saksnummer: 201507454

Se planområdet i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.08.2018

Oppstart

Se planforslaget

Amtedal & Hansen arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Mosby oppvekstsenter

Innspill innen 11. desember 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Amtedal & Hansen arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23
4614 Kristiansand S

Merknad til planen innen 11. desember 2015

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 12.11.2015 07:00
Sist endret: 09.08.2018 08:17