Gå til hovedinnhold

Mosby oppvekstsenter

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19. juli. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201507454 ved klage til planen.

Send klage innen 19. juli 2019  Vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 23. juni 2019

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 19. juni 2019

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 2. nov  - 14. des 2018.

Sett inn saksnummeret 201507454 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 14. des 2018 Se planforslaget i kartet  Høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Det blir også et åpent folkemøte på Mosby bedehus tirsdag 20. november 2018, kl 17-19. På møtet vil ansatte i Kristiansand kommune og konsult for reguleringsplanen informere om planarbeidet.

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16. aug 2018

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 18.okt 2018

Oppstart

Amtedal & Hansen arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 11. des 2015  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat 

Eller send merknaden til denne adressen:

Amtedal & Hansen arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23
4614 Kristiansand S

Info om planen

Saksbehandler: F. Solheim

Planid: 1428

Saksnummer: 201507454

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 12.11.2015 07:00
Sist endret: 26.06.2019 08:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?