Gå til hovedinnhold

Moneheia - fortau

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 22. mai 2019.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 28. juni 2019. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201310861 ved klage til planen.

Send klage innen 28. juni 2019  

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 6. des 2018

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 9. mai 2019

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 22. mai 2019

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 24. nov 2017 - 12. jan 2018

Sett inn saksnummeret 201310861 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 12. jan 2018  

Høringsdokumentene

Utrykt dokument

Offentlig ettersyn

Merknad innen 10. juli 2015

Høringsperioden er 30. april - 10. juli 2015.

Det blir et åpent folkemøte på Hamresanden Resort 10. juni 2015 kl. 14:00 - 1730.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret 30, april 2015

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere Moneheia - fortau.

Frist til innspill var 7. mars 2014.

Info om planen

Saksbehandler: S. Holt

Planid: 1387

Saksnummer: 201310861

Planområdet i kartet  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 10:40
Sist endret: 04.06.2019 14:46

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?