Moneheia - fortau

Info om planen

Saksbehandler: Ellinor Borgi

Planid: 1387

Saksnummer: 201310861

Gi tilbakemelding

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 24.11.17 - 12.01.18

Sett inn saksnummeret 201310861 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 12.01.18  

Høringsdokumentene

Utrykt dokument

Offentlig ettersyn

Merknad innen 10. juli 2015

Høringsperioden er 30. april - 10. juli 2015.

Det blir et åpent folkemøte på Hamresanden Resort 10. juni 2015 kl. 14:00 - 1730.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på offentlig ettersyn, 30. april 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere Moneheia - fortau.

Frist til innspill var 7. mars 2014.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 10:40
Sist endret: 26.04.2018 09:21