Marviksletta senterområde

Saksbehandler Christina Rasmussen - Saksnr 201212468 - Planid 1363

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 2.1.18 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16. sept 2015 og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 24 .feb 2017.

Departemenetets vedtak kan ikke påklages (jf plan- og bygningsloven § 12-13).

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 27. august  og 16. september 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Nytt offentlig ettersyn

Merknad innen 5. juni 2015

Høringsperioden er 24. april - 5. juni 2015.

Andre relevante dokumenter

Ny politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på offentlig ettersyn, 16. april 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 18. oktober - 29. november 2013.

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn, 10. oktober 2013

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Rambøll har startet arbeidet med å regulere Marviksletta senterområde.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 17.02.2015 10:34
Sist endret: 02.11.2017 14:05