Marviksletta felt B2

Info om planen

Saksbehandler: Ellinor Borgi

Planid: 1453

Saksnummer: 201606040

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.11.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 31.01.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 8. september - 20. oktober 2017.

Sett inn saksnummeret 201606040 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20.10.17  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.08.17

Oppstart

WSP Norge AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 10. sept. 2016  Se oppstartsvarselet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

WSP Norge AS
Vestre Strandgate 27-29
4611 Kristiansand

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 22.08.2017 09:38
Sist endret: 09.11.2017 07:16