Marviksletta felt B2

Info om planen

Saksbehandler: Ellinor Borgi

Planid: 1453

Saksnummer: 201606040

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 22.05.18 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 31.1.18.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 9.3.18. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201606040 ved klage til planen.

Send klage innen 31.1.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.11.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 31.01.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 8. september - 20. oktober 2017.

Sett inn saksnummeret 201606040 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20.10.17  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.08.17

Oppstart

WSP Norge AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 10. sept. 2016  Se oppstartsvarselet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

WSP Norge AS
Vestre Strandgate 27-29
4611 Kristiansand

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 22.08.2017 09:38
Sist endret: 23.03.2018 08:26