Lund torv - områderegulering

Saksbehandler Elin Aabel Bergland - Saksnr 201514058 - Planid 1443

Fagrapporter

Fagrapporter

Melding om fastsatt planprogram

Fastsettelse av planprogram

Politikerne vedtok planprogrammet 23. mai 2016

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget

Folkemøte

Det holdes et åpent folkemøte rådhuskvartalet, torsdag 17. mars kl. 18.

Alle er velkomne til å delta på møtet.

Oppstart av regulering og høring av planprogram

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere Lund torv

Innspill innen 1. april 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Kristiansand kommune
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand S

Merknad til planen innen 1. april 2016

Det blir et informasjonsmøte i rådhuskvartalet torsdag 17. mars kl. 18.

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 28. januar 2016 og vedtok å legge planprogrammet ut til på høring

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 09.02.2016 12:00
Sist endret: 13.06.2017 13:36