Gå til hovedinnhold

Lund torv - områderegulering

Informasjonsmøte

Referat informasjonsmøte

Annen gangs offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 5. juli - 9. september 2019.

Sett inn saksnummeret 201514058 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9. september 2019  Planforslaget i kartet  Høringsdokumentene  Bakgrunnsmatriale

Det blir også et åpent folkemøte etter at høringsperioden er over torsdag 26. september kl. 18:30 i Rådhuskvartalet, undertasjen.

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 20. juni 2019

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 22. feb - 12. april 2019.

Sett inn saksnummeret 201514058 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 12.april 2019  Planforslaget i kartet  Høringsdokumentene  Bakgrunnsmatriale

Det blir også et åpent folkemøte 4. mars kl. 18:30 i Rådhuskvartalet, underetasjen.

Åpent møte  Oppsummering

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 27. sept 2018

Kan lese saksfremlegget før befaringen 6. sept 2018

Folkemøte

Oppsummering møte 12. juni 2017

Fagrapporter

Fagrapporter

Melding om fastsatt planprogram

Melding om fastsatt planprogram

Fastsettelse av planprogram

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget 23. mai 2016

Folkemøte

Det ble holdt et åpent folkemøte i Rådhuskvartalet, torsdag 17. mars 2016 kl. 18.

Oppsummering - åpent møte

Oppstart av regulering og høring av planprogram

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere Lund torv

Innspill innen 1. april 2016 Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat 

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand S

Planprogram

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget 28. jan 2016

Info om planen

Saksbehandler: E.A. Bergland

Planid: 201514058

Saksnummer: 1443

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 09.02.2016 12:00
Sist endret: 08.10.2019 14:12

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?