Gå til hovedinnhold

Lumber

Vedtatt plan

Planen ble opprinnelig godkjent av Kristiansand bystyre 21. mars 2018Det kom inn to klager på vedtaket. En av klagene har blitt tatt til følge, og i den forbindelse fattet Kristiansand bystyre den 23.1.2019 nytt vedtak av planen. Det foreligger således et nytt vedtak som kan påklages

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 1. mars 2019 Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201110546 ved klage til planen.

Send klage innen 1. mars 2019  Vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Klagebehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 20. des 2018

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 23. jan 2019

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 21. mars 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 22. juni 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201110546 ved klage til planen.

Send klage innen 22. juni 2018  Vedtatte dokumentene

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 15. feb 2018

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 21. mars 2018

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 24. mars til 15. mai 2017

Sett inn saksnummeret 201110546  ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 15. mai 2017  Planforslaget i kartet  Høringsdokumentene  Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 9. mars 2017

Planprogram

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget 14. april 2016

Oppstart

Faveo Prosjektledelse AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 19. aug 2011  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat 

Info om planen

Saksbehandler: E.H. Martens

Planid: 1296

Saksnummer: 201110546

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 21.03.2016 14:20
Sist endret: 11.04.2019 09:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?