Lumber

Saksbehandler Sigbjørn Hessaa - Saksnr 201110546 - Planid 1296

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 15.02.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 31.03.18

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201110546 ved merknad til planen.

Merknad innen 15. mai 2017

Høringsperioden er 24. mars - 15. mai 2017.

Utrykte vedlegg

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 9. mars 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 14. april 2016

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Se planforslaget

Faveo Prosjektledelse AS har startet arbeidet med å regulere Lumber

Frist til innspill innen har gått ut

Varsel om oppstart (pdf)

Planprogram (pdf)

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 21.03.2016 14:20
Sist endret: 14.02.2018 08:29