Lumber

Info om planen

Saksbehandler: Sigbjørn Hessaa

Planid: 1296

Saksnummer: 201110546

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 21. mars 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 22. juni 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201110546 ved klage til planen.

Send klage innen 22.06.2018  Se de vedtatte dokumentene

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 15.02.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 21.03.18

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201110546 ved merknad til planen.

Merknad innen 15. mai 2017

Høringsperioden er 24. mars - 15. mai 2017.

Utrykte vedlegg

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget, 9.3.17

Planprogram

Politikerne behandler planprogram.

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget, 14.4.16

Oppstart

Se planforslaget

Faveo Prosjektledelse AS har startet arbeidet med å regulere Lumber

Frist til innspill innen har gått ut

Varsel om oppstart (pdf)

Planprogram (pdf)

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 21.03.2016 14:20
Sist endret: 05.06.2018 10:19