Lerkeveien 5

Saksbehandler Christina Rasmussen - Saksnr 201312726 - Planid 1427

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 2.1.18 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 1. mars 2017.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 31. mars 2017. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk via MinSide.

Sett inn saksnummeret 201312726 ved klage på planen.

Send klage innen 31. mars 2017

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 9. febuar og 1. mars 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 19. august 2016

Høringsperioden er 10. juni - 19. august 2016.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 14. april 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

BN-konsult AS har startet arbeidet med å regulere Lerkeveien 5.

Innspill innen 30. mai 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
BN-konsult AS
Broveien 30
4620 Kristiansand

Merknad til planen innen 30. mai 2015.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 15.04.2015 14:54
Sist endret: 02.11.2017 14:05