Lauvåsen B11

Saksbehandler Nina Malo - Saksnr 201410468 - Planid 1419

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 30.11.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 31.01.18

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201410468 ved merknad til planen

Merknad innen 26. mai 2017

Høringsperioden er 7. april - 26. mai 2017.

Bakgrunnsmatriale

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 9. mars 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Asplan Viak har startet arbeidet med å regulere Lauvåsen B11

Innspill innen 14. april 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Asplan Viak AS
v/Johan Nyland
Postboks 701 Stoa
4808 ARENDAL

Merknad til planen innen tirsdag 14. april 2015

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 12.03.2015 09:26
Sist endret: 23.11.2017 09:23