Lauvåsen B11

Saksbehandler Nina Malo - Saksnr 201410468 - Planid 1419

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 19.5.18 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 31.1.18.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 9.3.18. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201410468 ved klage til planen.

Send klage innen 31.1.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 30.11.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 31.01.18

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201410468 ved merknad til planen

Merknad innen 26. mai 2017

Høringsperioden er 7. april - 26. mai 2017.

Bakgrunnsmatriale

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 9. mars 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Asplan Viak har startet arbeidet med å regulere Lauvåsen B11

Innspill innen 14. april 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Asplan Viak AS
v/Johan Nyland
Postboks 701 Stoa
4808 ARENDAL

Merknad til planen innen tirsdag 14. april 2015

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 12.03.2015 09:26
Sist endret: 20.03.2018 07:36