Langåsen øst - felt N1

Saksbehandler Jøran Syversen - Saksnr 201611434 - Planid 1416

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 22. november 2017

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 22. desember 2017. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201611434 ved klage til planen.

Send klage innen 22.12.17  Se de vedtatte dokumentene

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 19. okt 2017

Saksfremlegg og vedtak i bystyret  22. nov 2017

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201409296 ved merknad til planen

Merknad innen 25. august 2017

Høringsperioden er 23. juni - 25. august 2017

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 15. juni 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Politisk behandling

Politikerne behandler planen som prinsippsak 10. september 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Faveo Prosjektledelse AS har startet arbeidet med å regulere Langåsen øst - felt N1.

Innspill var 20. januar 2015.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 17.03.2015 14:41
Sist endret: 29.11.2017 07:53