Kvartal 8

Info om planen

Saksbehandler: Fredrik Sund

Planid: 1464

Saksnummer: 201613171

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 14.6.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 12.9.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 23.02.18 - 13.04.18.

Sett inn saksnummeret 201613171 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 13.04.18  Se høringsdokumentene 

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 15.02.18

Oppstart

BASIS arkitekter AS har startet arbeidet med å regulere Kvartal 8

Innspill innen 20. januar 2017

Eller send merknaden til denne adressen:
BASIS arkitekter AS
Vestre Strandgate 42
4612 Kristiansand

Merknad til planen innen 20. januar 2017

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 03.04.2017 08:02
Sist endret: 07.06.2018 08:54