Kvartal 8

Info om planen

Saksbehandler: Fredrik Sund

Planid: 1464

Saksnummer: 201613171

Se planforslaget i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Oppstart

BASIS arkitekter AS har startet arbeidet med å regulere Kvartal 8

Innspill innen 20. januar 2017

Eller send merknaden til denne adressen:
BASIS arkitekter AS
Vestre Strandgate 42
4612 Kristiansand

Merknad til planen innen 20. januar 2017

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 03.04.2017 08:02
Sist endret: 29.11.2017 08:22