Kvartal 47 - Kongens gate skole

Saksbehandler Fredrik Sund - Saksnr 201513618 - Planid 1444

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20.09.17.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 10.11.17. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201513618 ved klage til planen.

Send klage innen 10.11.17  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 15. og 20. sept 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201513618 ved merknad til planen.

Merknad innen 22. mai 2017

Høringsperioden er 31. mars - 22. mai 2017.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 23. mars 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

TBG Arkitekter AS har startet arbeidet med å regulere kongens gate skole

Innspill innen 25. juni 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
TBG Arkitekter AS
Baneheiveien 1
4616 Kristiansand

Merknad til planen innen 25. juni 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 06.06.2016 08:52
Sist endret: 18.10.2017 07:59