Kvartal 45 - østre del

Info om planen

Saksbehandler: Fredrik Sund

Planid: 1440

Saksnummer: 201513780

Se planforslaget  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20. juni 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 27. juli 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201513780 ved klage til planen.

Send klage innen 27.07.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 3.5.18

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 20.6.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 26.01.18 - 09.03.18.

Sett inn saksnummeret 201513780 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 09.03.18  Se høringsdokumentene  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 18.1.18

Oppstart

Faveo Prosjektledelse har startet arbeidet med å regulere Dronningens gate 30

Innspill innen 4. januar 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Faveo Prosjektledelse
Vestre Strandgate 29
4611 Kristiansand

Merknad til planen innen 4. januar 2016.

Det blir et informasjonsmøte 15. desember 2015 kl. 18-19 i Vestre Strandgate 27.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 02.12.2015 12:24
Sist endret: 29.06.2018 06:53