Kvartal 45 - østre del

Info om planen

Saksbehandler: Fredrik Sund

Planid: 1440

Saksnummer: 201513780

Se planforslaget  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 3.5.18

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 20.6.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 26.01.18 - 09.03.18.

Sett inn saksnummeret 201513780 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 09.03.18  Se høringsdokumentene  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 18.1.18

Oppstart

Faveo Prosjektledelse har startet arbeidet med å regulere Dronningens gate 30

Innspill innen 4. januar 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Faveo Prosjektledelse
Vestre Strandgate 29
4611 Kristiansand

Merknad til planen innen 4. januar 2016.

Det blir et informasjonsmøte 15. desember 2015 kl. 18-19 i Vestre Strandgate 27.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 02.12.2015 12:24
Sist endret: 25.05.2018 09:30