Kvartal 45 - østre del

Info om planen

Saksbehandler: Fredrik Sund

Planid: 1440

Saksnummer: 201513780

Se planforslaget i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Oppstart

Faveo Prosjektledelse har startet arbeidet med å regulere Dronningens gate 30

Innspill innen 4. januar 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Faveo Prosjektledelse
Vestre Strandgate 29
4611 Kristiansand

Merknad til planen innen 4. januar 2016.

Det blir et informasjonsmøte 15. desember 2015 kl. 18-19 i Vestre Strandgate 27.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 02.12.2015 12:24
Sist endret: 29.11.2017 08:37