Kuholmsveien - 152/680

Info om planen

Saksbehandler: Gisela Nilsen

Planid: 1438

Saksnummer: 201509715

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 27.9.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 24.10.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 15.09.17 - 27.10.17.

Sett inn saksnummeret 201509715 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27.10.17  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.08.17.

Oppstart

Agderbygg Tomteselskapet AS har startet arbeidet med å regulere Kuholmsveien - 152/680

Innspill innen 18. mars 2016  Se oppstartsvarselet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

Agderbygg Tomteselskapet AS
v/Svein Engedal
Gyldenløves gate 99
4614 Kristiansand S

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 16.02.2016 09:48
Sist endret: 19.09.2018 09:35