Kuholmsveien - fortau

Saksbehandler Nina Malo - Saksnr 201509251 - Planid 1434

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 15. og 20. sept 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201509251 ved merknad til planen

Merknad innen 3. april 2017

Høringsperioden er 17. februar - 3. april 2017.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 26. januar og 9. februar 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget (26. januar)

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget (9. februar)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere Kuholmsveien - fortau

Innspill innen 26. oktober 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Kristiansand kommune
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Merknad til planen innen 26. oktober 2016 (utvidet frist)

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 06.09.2016 12:07
Sist endret: 13.09.2017 09:04