Kuholmsveien - fortau

Saksbehandler Nina Malo - Saksnr 201509251 - Planid 1434

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20. september 2017.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 8. desember 2017. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201509251 ved klage til planen.

Send klage innen 8.12.17  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 15. og 20. sept 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201509251 ved merknad til planen

Merknad innen 3. april 2017

Høringsperioden er 17. februar - 3. april 2017.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 26. januar og 9. februar 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget (26. januar)

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget (9. februar)

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere Kuholmsveien - fortau

Innspill innen 26. oktober 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Kristiansand kommune
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Merknad til planen innen 26. oktober 2016 (utvidet frist)

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 06.09.2016 12:07
Sist endret: 17.11.2017 08:17