Kringsjå skole

Info om planen

Saksbehandler: Frode Solheim

Planid: 1460

Saksnummer: 201611484

Se planomrisset  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 1. desember 2017 - 19. januar 2018.

Sett inn saksnummeret 201611484 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 19.01.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.11.17

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitketer AS har startet arbeidet med å regulere Kringsjå skole

Innspill innen 18. november 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23
4614 Kristiansand

Merknad til planen innen 18. november 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.10.2016 07:44
Sist endret: 26.01.2018 11:19