Kringsjå skole

Info om planen

Saksbehandler: Frode Solheim

Planid: 1460

Saksnummer: 201611484

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 25.4.18.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 25.5.18. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201611484 ved klage til planen.

Send klage innen 25.5.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 5. april 2018

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 25. april 2018

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 1. desember 2017 - 19. januar 2018.

Sett inn saksnummeret 201611484 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 19.01.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.11.17

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitketer AS har startet arbeidet med å regulere Kringsjå skole

Innspill innen 18. november 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23
4614 Kristiansand

Merknad til planen innen 18. november 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.10.2016 07:44
Sist endret: 02.05.2018 11:14