Korsvikfjorden industriområde - felt H - mindre endring

Saksbehandler Jøran Syversen - Saksnr 201412312 - Planid 1350

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 6. februar - 20. mars 2015

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn, 29. januar 2015

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Sweco Norge AS har startet arbeidet med å mindre endring av korsvikfjorden industriområde felt H.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.02.2015 12:11
Sist endret: 17.06.2015 13:25