Kobberveien 151/2473 m.fl.

Info om planen

Saksbehandler: Frode Solheim

Planid: 1318

Saksnummer: 201113355 

Se planområdet i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Ny oppstart

Planfolket AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 11.02.18  Se oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Vestre Strandgate 22A
4611 Kristiansand 

Oppstart

Arkade Arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Kobberveien 151/2473 m.fl.

Fristen for innspill har gått ut. 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 17.03.2015 12:58
Sist endret: 11.04.2018 10:18