Kjøita FK1 og FK4

Saksbehandler Fredrik Sund - Saksnr 201507297 - Planid 1383

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 18. desember 2017 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 21. september 2016. 

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 28. oktober 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 28. oktober 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 8 og 21. september 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 8. juli 2016

Høringsperioden er 27. mai - 8. juli 2016.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 12. mai 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

BASIS arkitekter har startet arbeidet med å endre reguleringsplanen Kjøita område F/K1 og F/K4.

Innspill innen 14. september 2015 

Eller send merknaden til denne adressen:
BASIS arkitekter
Vestre Strandgate 42
4612 Kristiansand S

Merknad til planen innen 14. september 2015

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 20.08.2015 08:35
Sist endret: 18.10.2017 12:30