Gå til hovedinnhold

Kirsten Flagstads vei 2-22

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 1. okt 2019 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 22. mai 2019

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 5. juli 2019. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201510003 ved klage til planen.

Send klage innen 5. juli 2019  Vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 22. mai 2019

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 25.april 2019

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 28. september - 9. november 2018

Sett inn saksnummeret 201510003 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 9. nov 2018 Planforslaget i kartet   Høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16. aug 2018

Oppstart

Strek Arkiteker AS har startet arbeidet med å regulere Kirsten Flagstads vei 2-22.

Innspill innen 22. desember 2016  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat 

Info om planen

Saksbehandler: N. Malo

Planid: 1458

Saksnummer: 201510003

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 22.11.2016 09:00
Sist endret: 15.08.2019 09:05

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?