Kirsten Flagstads vei 2-22

Info om planen

Saksbehandler: Fredrik Sund

Planid: 1458

Saksnummer: 201510003

Se planområdet i kartet  Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.08.2018

Oppstart

Strek Arkiteker AS har startet arbeidet med å regulere Kirsten Flagstads vei 2-22.

Innspill innen 22. desember 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Strek Arkitekter AS
Kongens gate 25
4610 Kristiansand

Merknad til planen innen 22. desember 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 22.11.2016 09:00
Sist endret: 09.08.2018 08:20