Kilura - mindre endring

Saksbehandler Christina Rasmussen - Saksnr 201510083 - Planid 829

Politisk behandling

Politikerne behandler endringen av planen 11. februar 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å endre reguleringsplan for Kilura

Innspill innen 26. oktober 2015

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 08.02.2016 07:45
Sist endret: 08.02.2016 07:55