Gå til hovedinnhold

Justvik B33

Klagebehandling

Politikerne behandler klagen i møte 23. mars 2017

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 23. november 2016

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 23. desember 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 23. desember 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 10. og 23. november 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 10. juni 2016

Høringsperioden er 29. april - 10. juni 2016.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 14. april 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Strek Arkitketer AS har startet arbeidet med å regulere Justvik B33

Innspill innen har gått ut.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 21.03.2016 13:46
Sist endret: 10.01.2019 10:06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?