Jegersberg gård rehabiliteringssenter og ridehall

Info om planen

Saksbehandler: Nina Malo

Planid: 1306

Saksnummer: 201305236

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Nytt offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201305236 ved merknad til planen

Merknad innen 1. september 2017

Høringsperioden er  30. juni - 1. september 2017.

Andre relevante dokumenter

Offentlig ettersyn

Merknad innen 2. februar 2017

Høringsperioden er 23. desember 2017 - 2. februar 2017.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 14.11.16

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 8.12.16

Oppstart

Amtedal & Hansen arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Jegersberg gård rehabiliteringssenter og ridehall.

Frist for innspill var 29. april 2013.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 17.02.2015 14:02
Sist endret: 26.04.2018 12:23