Hustofta vest

Saksbehandler Nina Malo - Saksnr 201205231 - Planid 1337

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 18. desember 2017 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16. september 2015, på nytt etter klagebehandling, 20. januar 2016

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 24. februar 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 24. februar 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Klagebehandling

Politikerne behandler klagen i møte 14. januar og 20. januar 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 16. november 2015

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 20. november 2015. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 20. november 2015

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 25. juni og 16. september 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 16. januar - 27. februar 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn, 27. november 2014.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

BN-konsult AS har startet arbeidet med å regulere Hustofta vest.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 19.02.2015 12:51
Sist endret: 18.10.2017 12:27