Høyhusutredning

Saksbehandler Fredrik Sund - Saksnr 201506447 

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 14. januar og 17. februar 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 1. september 2015

Høringsperioden 1. juli - 1. september 2015

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på offentlig ettersyn, 25. juni 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 17.06.2015 07:40
Sist endret: 02.02.2017 13:31