Havnegata og Vestre Strandgate

Saksbehandler Elin Aabel Bergland - Saksnr 201601018 - Planid 1448

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 2.11.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 22.11.17

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 101601018 ved merknad til planen

Merknad innen 19. mai 2017

Høringsperioden er 31. mars - 19. mai 2017.

Det blir også et åpent folkemøte torsdag 6. april 16:00 - 18:30 i Rådhuskvartalet.

Statens vegvesen gir en felles presentasjon av planforslaget kl. 16:30.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 23. mars 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 9. juni 2016

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere Havnegata og Vestre Strandgate.

Innspill innen 20. april 2016

Merk innspill og merknader med "Havnegata og Vestre Strandgate - oppstart planarbeid"

Eller send merknaden til denne adressen:
Statens vegvesen region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Merknad til planen innen 20. april 2016

Det blir et informasjonsmøte i Rådhuskvartalet torsdag 7. april kl. 16:00 - 19:00 med felles informasjon kl. 18:00.

Informasjon og forslag til planprogram er tilgjengelig på www.vegvesen.no/havnegata.

Folkemøte

Det holdes et åpent folkemøte i Rådhuskvartalet torsdag 7. april kl. 16:00 - 19:00 med felles informasjon kl. 18:00.

Alle er velkomne til å delta på møtet.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 04.03.2016 09:44
Sist endret: 01.11.2017 09:30