Havnegata og Vestre Strandgate

Saksbehandler Elin Aabel Bergland - Saksnr 201601018 - Planid 1448

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 8. juni 2018 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 31. januar 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 16. mars 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201601018 ved klage til planen.

Send klage innen 16.03.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 2.11.17

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 12.12.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 31.1.18

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 101601018 ved merknad til planen

Merknad innen 19. mai 2017

Høringsperioden er 31. mars - 19. mai 2017.

Det blir også et åpent folkemøte torsdag 6. april 16:00 - 18:30 i Rådhuskvartalet.

Statens vegvesen gir en felles presentasjon av planforslaget kl. 16:30.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 23. mars 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 9. juni 2016

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere Havnegata og Vestre Strandgate.

Innspill innen 20. april 2016

Merk innspill og merknader med "Havnegata og Vestre Strandgate - oppstart planarbeid"

Eller send merknaden til denne adressen:
Statens vegvesen region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Merknad til planen innen 20. april 2016

Det blir et informasjonsmøte i Rådhuskvartalet torsdag 7. april kl. 16:00 - 19:00 med felles informasjon kl. 18:00.

Informasjon og forslag til planprogram er tilgjengelig på www.vegvesen.no/havnegata.

Folkemøte

Det holdes et åpent folkemøte i Rådhuskvartalet torsdag 7. april kl. 16:00 - 19:00 med felles informasjon kl. 18:00.

Alle er velkomne til å delta på møtet.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 04.03.2016 09:44
Sist endret: 09.04.2018 11:10