Hattesteinen

Saksbehandler Christina Rasmussen - Saksnr 201301431 - Planid 1371

Politisk behandling

Politikerne behandler planen for prinsippavklaring 26. november 2015

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 23. oktober 2014

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Flekkerøy bygg har startet arbeidet med å regulere Hattesteinen.

Fristen for innspill har gått ut.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.11.2015 08:02
Sist endret: 18.11.2015 08:09