Gå til hovedinnhold

Hånestangen - Eikeholtet- del av 63/1

Varsel om igangsetting av regulering og høring av forslag til planprogram. Frist for å komme med kommentarer, merknader og opplysninger mv. er 2. september 2019.

Vedtatt planprogram

Planprogram

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 17. okt 2019

Oppstart

Asplan viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 2. sept 2019  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat 

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
v/ Hans Olav Myskja
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Info om planen

Saksbehandler: Nina Malo

Planid: 1498

Saksnummer: 201827715

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Nina Malo
Publisert: 08.07.2019 10:41
Sist endret: 21.10.2019 15:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?