Gnr 1, bnr 6 - Mæbø og Mæbøveien

Saksbehandler Anne Mari Aasaaren - Saksnr 201509261 - Planid 870

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 28. august 2018 før den fjernes fra nett.

Klagebehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 30.11.17

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 31. mai 2017.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 7. juli 2017. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk via MinSide.

Sett inn saksnummeret 201509261 ved klage på planen.

Send klage innen 7. juli 2017

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 27. april og 31. mai 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 17. juni 2016

Høringsperioden er 6. mai - 17. juni 2016.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 28. januar 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å endre reguleringsplanen

Innspill innen 20. november 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Kristiansand kommune
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand S

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 21.01.2016 12:54
Sist endret: 28.06.2018 07:07