Gimleveien 26-28

Info om planen

Saksbehandler: Nina Malo

Planid: 1261

Saksnummer: 200910898

 Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er fra 31. august - 12. oktober 2018.

Sett inn saksnummeret 200910898 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 12.10.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16.08.2018

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Gimleveien 26-28.

Innspill innen 24. april. 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslands vei 23
4614 Kristiansand S

Merknad til planen innen 24. april 2015.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.03.2015 15:03
Sist endret: 29.08.2018 11:44