Gå til hovedinnhold

Gimleveien 26-28

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 1. okt 2019 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 19. juni 2019

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19. juli. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 200910898 ved klage til planen.

Send klage innen 19. juli 2019  Vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 6. juni 2019

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 19. juni 2019

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er fra 31. august - 12. oktober 2018.

Sett inn saksnummeret 200910898 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 12. okt 2018  Planforslaget i kartet   Høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 16. aug 2018

Oppstart

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Gimleveien 26-28.

Innspill innen 24. april 2015  Oppstartsvarsel  Oppstartsreferat

Info om planen

Saksbehandler: N. Malo

Planid: 1261

Saksnummer: 200910898

Planområdet i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.03.2015 15:03
Sist endret: 15.08.2019 09:05

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?