Gangdalen

Saksbehandler G. Nilsen - Saksnr 201212475 - Planid 1365

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 27. januar 2018 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 29. mars 2017

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 16. mai 2017. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk via MinSide.

Sett inn saksnummeret 201212475 ved klage på planen.

Send klage innen 16. mai 2017

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 9. febuar og 29. og 1. mars 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget (utsatt)

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 6. januar 2017

Høringsperioden er 18. november 2016 - 6. januar 2017.

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 27. oktober 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Møvik Byggetjenester AS har startet arbeidet med å regulere Gangdalen 18/124 og 18/125 m.fl.

Frist for innspill har gått ut

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.10.2016 07:43
Sist endret: 27.11.2017 09:02