Gå til hovedinnhold

Fv. 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien (Kjoskrysset)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 28. juni - 30. august 2019

Sett inn saksnummeret 201805084 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 30. august 2019  Planforslaget i kartet  Høringsdokumentene

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 20. juni 2019

Oppstart

Statens vegesen har startet arbeidet med å endre planen.

Innspill innen 10. aug 2018  Oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

Eller send merknaden til denne adressen:

Statens vegvesen Region Sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Info om planen

Saksbehandler: E. Borgi

Planid: 1489

Saksnummer: 201805084

Planforslaget i kartet  Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 25.06.2018 07:29
Sist endret: 26.06.2019 08:24

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?