Flekkerøyveien 8 og 10

Saksbehandler Gisela Nilsen - Saksnr 200911529 - Planid 1282

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 1. februar 2017

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 3. mars 2017. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk via MinSide.

Sett inn saksnummeret 200911529 ved klage på planen.

Send klage innen 3. mars 2017

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 12. januar og 1. februar 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 3. juni 2016

Høringsperioden er 22. april - 3. juni 2016.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 14. april 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

Spiss Arkitektur & Plan AS har startet arbeidet med å regulere Flekkerøyveien 8 og 10.

Frist til innspill var innen 20. februar 2015.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 12:59
Sist endret: 08.03.2017 13:06