Flekkerøy 1/4 m.fl.

Info om planen

Saksbehandler: Jøran Syversen

Planid: 1298

Saksnummer: 201106094

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 14.6.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 12.9.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 16.02.18 - 30.03.18

Sett inn saksnummeret 201106094 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 16.02.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 1.2.18

Oppstart

Haarklau og Linderg AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Se oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 05.02.2018 08:09
Sist endret: 07.06.2018 08:53