Flekkerøy 1/4 m.fl.

Info om planen

Saksbehandler: Jøran Syversen

Planid: 1298

Saksnummer: 201106094

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 06.01.2019 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 12. september 2018

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 19. oktober 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201106094 ved klage til planen.

Send klage innen 19.10.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 14.6.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 12.9.18

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 16.02.18 - 30.03.18

Sett inn saksnummeret 201106094 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 16.02.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 1.2.18

Oppstart

Haarklau og Linderg AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Se oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 05.02.2018 08:09
Sist endret: 30.10.2018 13:25