Eg - Sødal - ny bru

Saksbehandler Christina Rasmussen - Saksnr 201504773 - Planid 1429

Klagebehandling

Planen er sendt til behandling hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Oversendelsesbrev med vedlegg

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 25. oktober. 2017.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 1. desember 2017. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201504773 ved klage til planen.

Send klage innen 1.12.17  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 28.09.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 25.10.17

Offentlig ettersyn

Merknad innen 28. august 2016

Høringsperioden er 17. juni - 28. august 2016.

Det blir også et åpent folkemøte med Statens vegvesen 22. juni 14.00 - 17.00 i Rådhuskvartalet (møterom Anna Jensen i kjelleren)

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 9. juni 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 12. november 2015.

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Se planforslaget

Statens vegvesen har startet arbeidet med å regulere Eg - Sødal - ny bru

Innspill innen 5. august 2015

Eller send merknaden til denne adressen:
Statens vegvesen
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 04.11.2015 07:23
Sist endret: 25.01.2018 14:09