E39 Kristiansand vest - Søgne øst

Saksbehandler Eirik Heddeland Martens - Saksnr 201605250 - Planid 1452

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 2.1.18 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 21. juni 2017.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 21. juli 2017. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk via MinSide.

Sett inn saksnummeret 201605250 ved klage på planen.

Send klage innen 21. juli 2017

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 15. og 21. juni 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201605250 ved merknad til planen.

Merknad innen 5. april 2017

Høringsperioden er 15. februar - 5. april 2017.

Det blir også et åpent folkemøte torsdag 2. mars 2017 kl. 16.00 - 20.00 i Songdalen Rådhus.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 26. januar 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Planprogram

Politikerne behandler planprogrammet 12. januar 2017

Planprogram og vedtak i by- og miljøutvalget

Planprogrammet, revidert med fastsettelsesdato (pdf)

Offentlig ettersyn av planprogram

Merknad helst innen 22. november 2016, og lovpålagt innen 5. desember 2016

Merk innspill med "Planprogram massedeponi og avlastningsveg"

Kan og sende inn innspill til planprogrammet skriftlig til
Rambøll v/Ellinor Borgi
Postboks 116
4662 Kristiansand

Høringsperioden er 27. oktober - 5. desember 2016

Oppstart

Nye Veier AS har startet arbeidet med å regulere E39 Kristiansand vest - Søgne øst

Innspill innen 8. juli 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
Rambøll Norge AS
v/Randi Aune-Steinacher
Postboks 2333
3103 Tønsberg

Merknad til planen innen 8. juli 2016

Nye Veier vil arrangere informasjonsmøte 20. juni kl. 18:00 i kommunestyresalen i Songdalen rådhus. Nye Veier og Rambøll vil være til stede for å ta imot innspill fra klokka 16:00.

Informasjonsblad 

Finner mer informasjon om planen hos Nye Veier

Folkemøte

Nye Veier vil arrangere informasjonsmøte 20. juni kl. 18:00 i kommunestyresalen i Songdalen rådhus. Nye Veier og Rambøll vil være til stede for å ta imot innspill fra klokka 16:00.

Alle er velkomne til å delta på møtet.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 07.06.2016 07:55
Sist endret: 02.11.2017 14:08