Dvergsnes felt B - nordlig del - felt B5

Saksbehandler Sigbjørn Hessaa - Saksnr 200910846 - Planid 1424

Klagebehandling

Politikerne behandler klagen i møte 26. mai 2016

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 17. mars 2016

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 22. april 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 22. april 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 10. og 16. mars 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Offentlig ettersyn

Merknad innen 6. november 2015

Høringsperioden er 18. september - 6. november 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 10. september 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

ViaNova Kristiansand AS har startet arbeidet med å regulere Dvergsnes felt B - norlig del - felt B5.

Frist til innspill var 24. februar 2015. 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 13:08
Sist endret: 02.02.2017 13:26