Brattestø/Skålevik

Info om planen

Saksbehandler: Ellinor Borgi

Planid: 1033

Saksnummer: 201201628

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 20.6.28

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 09.03.18 - 27.04.18.

Sett inn saksnummeret 201201628 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27.04.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 1.3.18

Oppstart

Flekkerøy Bygg AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Se oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 14.02.2018 08:31
Sist endret: 25.05.2018 09:32