Gå til hovedinnhold

Brattestø/Skålevik

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20. juni 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 20. juli 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201201628 ved klage til planen.

Send klage innen 20. juli 2018  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31. mai 2018

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 20. juni 2018

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 9. mars - 27. april 2018.

Sett inn saksnummeret 201201628 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27. april 2018  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 1.mars 2018

Oppstart

Flekkerøy Bygg AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

Info om planen

Saksbehandler: E.A. Bergland

Planid: 1033

Saksnummer: 201201628

Alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 14.02.2018 08:31
Sist endret: 11.04.2019 09:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?