Brattestø/Skålevik

Info om planen

Saksbehandler: Ellinor Borgi

Planid: 1033

Saksnummer: 201201628

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20. juni 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 20. juli 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201201628 ved klage til planen.

Send klage innen 20.07.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 20.6.28

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 09.03.18 - 27.04.18.

Sett inn saksnummeret 201201628 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 27.04.18  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 1.3.18

Oppstart

Flekkerøy Bygg AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Se oppstartsvarslet  Oppstartsreferat

 

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 14.02.2018 08:31
Sist endret: 27.06.2018 08:02