Børsparken og Bryggebakken

Saksbehandler Elin Aabel Bergland - Saksnr 200800891 - Planid 1243

Offentlig ettersyn

Høringsperioden var 4. februar - 18. mars 2011.

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den sendt ut på offentlig ettersyn, 20. januar 2011.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Amtedal & Hansen har startet arbeidet med å regulere Børsparken.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 09.02.2015 11:50
Sist endret: 17.06.2015 13:18