Boen gård

Info om planen

Saksbehandler: Elin Aabel Bergland

Planid: 1394

Saksnummer: 201302153 

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemeldinger

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 18. desember 2017 før den fjernes fra nett.

Klagebehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.08.17.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 1. februar 2017

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 3. mars 2017. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk via MinSide.

Sett inn saksnummeret 201302153 ved klage på planen

Send klage innen 3. mars 2017  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 12. januar og 1. februar 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 12.1.17

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 1.2.17

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 17. juni - 26. august 2016.

Sett inn saksnummeret 201302153 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 26.8.16  Se høringsdokumentene  Andre relevante rapporter  

Oppstart

WSP Norge AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Frist til innspill var 20. mars 2015 

Se oppstartsvarselet  Oppstartsreferat

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 14:01
Sist endret: 18.10.2017 12:25