Bleget - Fagerholt felt 3

Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir - Saksnr 201001885 - Planid 1263

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 18. desember 2017 før den fjernes fra nett.

Klagebehandling

Politikerne behandler klagen i møte 8. desember 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 21. september 2016. 

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 28. oktober 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 28. oktober 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 25. aug og 21. september 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Begrenset høring

Merknad innen 18. desember 2015

Høringsperioden er 26. november - 18. desember 2015.

Andre relevante dokumenter

Offentlig ettersyn

Merknad innen 1. september 2015

Høringsperioden er 3. juli - 1. september 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på offentlig ettersyn, 25. juni 2015

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Planprogram

Politikerne behandlet planprogrammet i møte 14. mars og 10. april 1013.

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret

Planprogram og vedtak i bystyret

Oppstart

Arkade arkitektkontor AS har startet arbeidet med å regulere Bleget - Fagerholt felt 3.

Frist for kommentarer til arbeidet var 26. mars 2010.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 14.01.2015 09:17
Sist endret: 18.10.2017 12:26