Benestad felt CB3, CB5 og CB6

Info om planen

Saksbehandler:Sigbjørn Hessaa

Planid: 1374

Saksnummer: 201302184

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Planen er endelig vedtatt

Planen er lagt inn i planarkivet

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Nettsiden blir liggende til 06.01.2019 før den fjernes fra nett.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 20. juni 2018.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 31. august 2018. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201302184 ved klage til planen.

Send klage innen 13.08.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 20.6.28

Offentlig ettersyn

Merknad innen 8. mai 2015

Høringsperioden er 20. mars - 8. mai 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret 5.3.15

Oppstart

Basis arkitekter har startet arbeidet med å regulere Benestad felt CB3, CB5 og CB6

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.02.2015 14:53
Sist endret: 30.10.2018 13:25