Benestad felt CB3, CB5 og CB6

Info om planen

Saksbehandler:Sigbjørn Hessaa

Planid: 1374

Saksnummer: 201302184

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 31.5.18

Saksfremlegg og vedtak i bystyret 20.6.28

Offentlig ettersyn

Merknad innen 8. mai 2015

Høringsperioden er 20. mars - 8. mai 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret 5.3.15

Oppstart

Basis arkitekter har startet arbeidet med å regulere Benestad felt CB3, CB5 og CB6

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.02.2015 14:53
Sist endret: 25.05.2018 09:33