Benestad felt CB3, CB5 og CB6

Saksbehandler Sigbjørn Hessaa - Saksnr 201302184 - Planid 1374

Offentlig ettersyn

Merknad innen 8. mai 2015

Høringsperioden er 20. mars - 8. mai 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandlet planen, før den ble sendt ut på offentlig ettersyn, 5. mars 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Basis arkitekter har startet arbeidet med å regulere Benestad felt CB3, CB5 og CB6

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.02.2015 14:53
Sist endret: 02.02.2017 13:24