Benestad felt BB2

Saksbehandler Sigbjørn Hessaa - Saksnr 201612946 - Planid 1462

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 19. okt 2017

Saksfremlegg og vedtak i bystyret  22. nov 2017

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201612946  ved merknad til planen

Merknad innen 25. august 2017

Høringsperioden er 23. jun - 25. aug 2017.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 15. juni 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

COWI har startet arbeidet med å regulere Benestad felt BB2.

Innspill innen 28. november 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
COWI AS
Tordenskjolds gate 9
4612 Kristiansand

Merknad til planen innen 28. november 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 24.10.2016 11:42
Sist endret: 27.11.2017 09:54