Benestad felt BB2

Saksbehandler Sigbjørn Hessaa - Saksnr 201612946 - Planid 1462

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 22.11.17.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 2.2.18. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 201612946 ved klage til planen.

Send klage innen 2.2.18  Se de vedtatte dokumentene

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget 19. okt 2017

Saksfremlegg og vedtak i bystyret  22. nov 2017

Offentlig ettersyn

Sett inn saksnummeret 201612946  ved merknad til planen

Merknad innen 25. august 2017

Høringsperioden er 23. jun - 25. aug 2017.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på høring, 15. juni 2017.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Oppstart

COWI har startet arbeidet med å regulere Benestad felt BB2.

Innspill innen 28. november 2016

Eller send merknaden til denne adressen:
COWI AS
Tordenskjolds gate 9
4612 Kristiansand

Merknad til planen innen 28. november 2016

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 24.10.2016 11:42
Sist endret: 09.01.2018 09:23