Barstølveien 19

Info om planen

Saksbehandler: Frode Solheim

Planid: 1085

Saksnummer: 201602587

Se alle dokumentene i saken  Gi tilbakemelding

Offentlig ettersyn

Det er må du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 16.10.17 - 8.12.17

Sett inn saksnummeret 201602587 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 8.12.17  Se høringsdokumentene

Oppstart

SPISS Arkitketur & Plan AS har startet arbeidet med å omregulere Barstølveien 19

Innspill innen 2. mai 2017

Eller send merknaden til denne adressen:
SPISS Arkitektur & Plan AS
Postboks 151
4662 Kristiansand

Merknad til planen innen 2. mai 2017

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 23.03.2017 09:38
Sist endret: 29.11.2017 08:13