Gå til hovedinnhold

Reguleringsplaner under arbeid

Her finner du detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner som er under arbeid. Du vil kunne se hele planprosessen på hver plan fra oppstart til den eventuelt blir godkjent.

Din uttalelse kan endre planer

Brosjyre om medvirkning i planprosesser

Reguleringsplaner er et verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen. Planene skal også sikre at estetiske kvaliteter i bygninger og uteområder tas vare på for ettertiden. Du kan påvirke planene - last ned brosjyren her og se hvordan du kan medvirke. Innspill sendes inn ved varsel om oppstart og ved høring av planer.

En reguleringsplan består av et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplanen bestemmer hva den enkelte grunneier kan bygge, og hva eiendommen kan brukes til.

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som utarbeider denne plantypen. Detaljreguleringer fremmes i hovedsak av private forslagsstillere. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten har ansvar for å behandle planene og legge dem frem til politisk behandling. Underveis i denne prosessen har du som innbygger mulighet til å påvirke innholdet i planen. Planene er juridisk bindende når de er vedtatt av bystyret.

Planarkiv etter 2004

Under finner du informasjon om hvilke planer som er i prosess. 

Oppstart av reguleringsplaner

Merknader på oppstartede planer skal du sende til konsulenten som lager planene. Kontaktinformasjon og hvem som lager planene finner du på sidene under.

Merknadsfristen har gått ut

Vedtatt planprogram

Planer som skal til politisk behandling i by- og miljøutvalget.

Planer som har vært til behandling

Politisk behandling

Planer som skal til politisk behandling i by- og miljøutvalget.

Planer som har vært til behandling

Offentlig ettersyn

Planer som er lagt ut til offentlig ettersyn, og som du kan gi en merknad på hvis høringsfristen ikke har gått ut. Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger elektronisk.

Høringsfristen har gått ut

Politisk sluttbehandling

Planer som skal opp til behandling i by- og miljøutvalget og bystyre

Planer som har vært til politisk sluttbehandling

Vedtatt plan

Planen er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Disse planene er vedtatt av bystyret. Informasjon på klagemulighet og klagefrist finnes på sidene under.

Klagefristen har gått ut

Klagebehandling

Plan som skal til klagebehandling i by- og miljøutvalget.

Planer som har vært behandlet i by- og miljøutvalget

Planer som er sendt til Fylkesmannen

Godkjent plan

Planene er lagt inn i kartløsningen, og oversendt til fylkesmannen og fylkeskommunen. Planprosessen ligger på nettstedet i ca. 2 måneder før siden blir fjernet.

Områdeplanene for Eg sykehusområde og Marviksletta er flyttet til gjeldende reguleringsplaner

Alfabetisk liste over alle planer under arbeid

Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 16.12.2014 09:00
Sist endret: 12.11.2019 08:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?