Gå til hovedinnhold

Områdeplan for Eg sykehusområde

Saksbehandler Christina Rasmussen - Saksnr 201401311 - Planid 1397

Planen er lagt inn på kartet

Planen er lagt inn på kartet.

Her finner du gjeldende bestemmelser og plankart.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 11. mai 2016

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Vest-Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 17. juni 2016. Klagen sender du til Kristiansand kommune v/ plan-, bygg- og oppmålingsetaten, postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller

Send klage innen 17. juni 2016

Klagen merkes med kommunens referansenummer.

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til fylkesmannen dersom klagen ikke tas til følge.

Sluttbehandling

Politikerne behandler planen 14. april og 11 mai 2016.

Saksfremlegg og vedtak i by- og miljøutvalget

Saksfremlegg og vedtak i bystyret

Begrenset høring

Merknad innen 24. januar 2016

Høringsperioden er 22. desember - 24. januar 2016.

Andre relevante dokumenter

Utsatt frist på offentlig ettersyn

Fristen til å sende tilbakemeldinger er utsatt til 15. september 2015.

Merknad innen 15. september 2015

Brev datert 29.06.2015, utsatt høringsfrist (pdf)

Offentlig ettersyn

Merknad innen 15. september 2015

Høringsperioden er 29. mai - 20. august 2015.

Andre relevante dokumenter

Politisk behandling

Politikerne behandler planen, før den blir sendt ut på offentlig ettersyn, 21. mai 2015.

Saksfremlegg og vedtak i byutviklingsstyret

Planprogram

Politikerne behandlet planprogrammet 5. juni 2014

Planprogram og vedtak i byutviklingsstyret

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere områdeplan for Eg sykehusområde.

Frist for tilbakemelding var 23. mai 2014

Folkemøte

Det ble holdt et åpent folkemøte i rådhuskvartalet 28. april 2014.

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 18.02.2015 11:33
Sist endret: 03.02.2017 07:43

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?