Gå til hovedinnhold

Gjeldende reguleringsplaner

Reguleringsplaner er et verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen. Planene skal også sikre at estetiske kvaliteter i bygninger og uteområder tas vare på for ettertiden.

Gjeldende reguleringsplaner

I Kristiansand har vi ca 1400 gjeldende reguleringsplaner. De aller fleste boligfelt inngår i en reguleringsplan. På kommunens kart kan du finne informasjon om hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom.

En reguleringsplan består av et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplanen bestemmer hva den enkelte grunneier kan bygge, og hva eiendommen kan brukes til.

To typer reguleringsplaner

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som utarbeider denne plantypen. Detaljreguleringer fremmes i hovedsak av private forslagsstillere. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten har ansvar for å behandle planene og legge dem frem til politisk behandling. Planene er juridisk bindende når de er vedtatt av bystyret.

Prosess og krav til innhold i plandokumentene er likt for de to plantypene. Du finner informasjon om dette her.

Områdeplaner

Servicetorvet

Besøksadresse:

Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18
Inngang fra Torvet og Tollbodgata
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Sentralbord: 38 07 50 00
Send E-post

Åpningstider:
Mandag - fredag, kl. 08.00-15.30

Forfatter: Thore Granheim
Publisert: 13.01.2015 14:59
Sist endret: 07.02.2019 07:35

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?